Faktaark

Ventilation – komponenter og installationer
Hvis der er risiko for støv i væsentligt omfang fra materialerne

Ventilation – isolering af komponenter og installationer

Anvendelse I ventilationsanlæg til brandadskillelse samt til kondens-, varme- og lydisolering. Fx ved indvendig beklædning af kanaler og befugtere.
Omfang Varierende
Periode 1945-78.
Beskrivelse
  • Asbestplade/væv.
  • Asbestpapir.
Bemærkninger
Generelt om asbest

 

Demontering/udskiftning af ventilationsanlæg og andre komponenter til ventilationsanlæg – sådan gør du!

Inden arbejdet begynder, skal de samme forhold være i orden som nævnt ved “mindre støvende opgaver”.

Følgende sikkerhedsforhold skal overholdes:

Der skal være åndedrætsværn med P2-filter til rådighed Der skal være støvafvisende arbejdstøj til rådighed Arbejdsområdet hvor der håndteres materialer, der indeholder asbest skal afspærres
Velfærds-foranstaltninger. Der skal etableres to omklædningsrum – separeret af brusebad Der skal etableres direkte udsug på mekaniske drevne værktøjer, ved støvende arbejdsprocesser og hvis der skal opsamles løst materiale Befugtning af de asbestholdige materialer, så støvspredningen minimeres
Der skal etableres støvafskærmning med undertryk

Efter arbejdet er udført, skal affald og materialer behandles som nævnt ved
“mindre støvende opgaver”.

Støvende asbestaffald skal løbende indpakkes i svær plastik, brug eventuelt tape og
marker med gult bånd, der er mærket “Asbest”.

Efter arbejdet er udført:

  • Materialer må ikke genanvendes.
  • Nødvendig rengøring og frigivelse af arbejdsområdet.
  • Asbestaffald fjernes og afleveres til en godkendt plads, som er anvist af kommunen