Faktaark

Ventilation – komponenter og installationer
Mindre støvende opgaver (hele og revnede plader)

Ventilation – isolering af komponenter og installationer

Anvendelse I ventilationsanlæg til brandadskillelse samt til kondens-, varme- og lydisolering. Fx ved indvendig beklædning af kanaler og befugtere.
Omfang Varierende
Periode 1945-78.
Beskrivelse
  • Asbestplade/væv.
  • Asbestpapir.
Bemærkninger
Generelt om asbest

 

Demontering/udskiftning af ventilationsanlæg og andre komponenter til ventilationsanlæg – sådan gør du!

Inden arbejdet begynder, skal følgende være i orden:

Følgende sikkerhedsforhold skal overholdes:

Der skal være åndedrætsværn med P2-filter til rådighed Der skal være støvafvisende arbejdstøj til rådighed Arbejdsområdet hvor der håndteres materialer, der indeholder asbest skal afspærres
  • Asbestaffaldet fjernes og afleveres på godkendt plads, anvist af kommunen.